วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประเมินการใช้เครื่องมือบล็อก

ประเมินการใช้บล็อกนี้
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ แสดงความคิดเห็นการใช้บล็อกดังนี้
1.ตอบ ทำให้เราได้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ไปในตัวด้วย
 2. ตอบ ทำให้เราได้รู้ขั้นตอนการใส่ภาพvdeo
3.ตอบ  ทำให้เรามีความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น
4.ตอบ ทำให้เราได้นำความรู้ที่ได้เรียนวิชานี้มา มาประยุกต์ใช้ในวิชาเอกได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น